درب اتوماتیک گردان

در این سیستم طراحی به گونه ای است که در یک زمان درب هم باز و هم بسته می شودبا استفاده از این نوع درب کاربر می تواند ضمن استفاده از ورود و خروج همزمان افراد از برخورد آنها نیز جلوگیری نماید استفاده از این نوع درب برای اماکنی که اختلاف دمای داخای و خارجی مجموعه زیاد است توصیه می شود و علاوه بر زیبایی فوق العاده که به ورودی می بخشد امکان کنترل 100 درصد تردد را به کاربر می دهد این محصول به شکل های 2 باله ، 3 باله ، 4 باله و 3 یا 4 باله با ویترین داخلی وجود دارد ضمنا در نوع خاصی از این نوع درب امکان تا شدن باله ها بر روی هم در شرایط خروج اضطرار میسر می باشد.