درب اتوماتیک تلسکوپی

درب اتوماتیک تلسکوپی مشابه درب اتوماتیک کشویی Sliding است با این تفاوت که مزیت های بیشتری نسبت به درب اتوماتیک کشویی دارد.

عملکرد این نوع سیستم با اینکه طاهر ساده ای دارد ولی سیستم پیچیده ای دارد ، همانطور که از اسمش پیداست به صورت تلسکوپ باز و بسته میشود.

در این سیستم درب اتوماتیک تلسکوپی به دو مدل میتوان طراحی کرد :

۱-دو لت متحرک بر روی یه لت ثابت :

این مدل درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی دو لت متحرک دارد که یا از سمت چپ به راست یا از راست به چپ طراحی میشود بر روی لت ثابت باز میشوند.

۲- چهار لت متحرک روی دو لت ثابت :

این مدل درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی چهار لت متحرک دارد که دو لت به سمت چپ و دو لت دیگر به سمت راست  روی لت های ثابت باز میشوند.

درب اتوماتیک تلسکوپی مناسب مکانهایی است که به دلیل عرض کم دهنه ورودی نمی توان از دیگر دربهای اتوماتیک استفاده نمود.

ورودی ساختمان ها

۱-درب اتوماتیک تلسکوپی ۲- درب اتوماتیک کشویی۳- درب اتوماتیک گرد۴- درب اتوماتیک گردان ۵- درب اتوماتیک بیمارستانی۶- درب اتوماتیک آکاردئونی