درب اتوماتیک تاشو” درب اتوماتیک تاشو درب اتوماتیک تاشو این نوع درب ها طراحی شده جهت ورودی های با عرض کم که به صورت تاشو به طرفین باز و بسته می شوند این نوع درب ها راه حل مناسبی برای در اختیار داشتن بیشترین عرض بازشو در کمترین عرض دهانه می باشد بیش از ۸۰ درصد از عرض دهانه را باز می نماید این نوع دربها به دو صورت یک طرفه و دو طرفه قابلیت اجرا دارند درب های اتوماتیک تاشو دارای سرعت عملکرد فوق العاده ای نسبت به سایر اتوماسیون ها می باشند و دارای قابلیت ترددهای بالا و نامحدود جهت استفاده پیوسته هستند که به دلیل همین ویژگی در محیط های پرترافیک راه حل منحصر به فردی هستند.

درب اتوماتیک تاشو دارای مکانیزم محرکه منحصربه فردی است که عملکرد بسیار سریع و در عین حال روان به همراه شروع start و توقف stop نرم و روان و بی صدا را ممکن می سازد.